KONTAKTE

Lonje men pou nou sipòte Ayiti

Konpasyon ou ka fè yon diferans an Ayiti. Konekte avèk nou pou kontribiye oswa aprann plis sou efò nou yo. Ansanm, nou ka ede rekonstwi ak otorize kominote ayisyen yo.

Phone

+1 (301) 806-0269‬

Adrès

GRAHN ARCAHAIE INC
5809 10th Place
Hyattsville ,MD 20782
USA

FAQ

Kesyon yo poze souvan

KI SA KI AYITI GRAHN-ARCAHAIE AK KI MISYON LI?
Ayiti Grahn-Arcahaie se yon òganizasyon san bi likratif ki dedye a bay sekou ijans, pwogram devlopman dirab, ak opòtinite edikasyon alontèm pou pèp Ayiti. Misyon nou se bay kominote ayisyen yo pouvwa, adrese bezwen ki pi ijan yo, epi sipòte chemen nasyon an nan rekiperasyon ak estabilite.
KIJAN MWEN KA BAY AYITI GRAHN-ARCAHAIE?
Ou ka bay Ayiti Grahn-Arcahaie atravè platfòm don an sekirite nou an ki disponib nan paj Donasyon. Nou aksepte don atravè kat kredi/debi, PayPal, ak transfè labank. Pou gwo don oswa metòd don altènatif, tanpri kontakte nou nan donate@grahn-arcahaie.com
ÈSKE DONASYON YO BAY AYITI GRAHN-ARCAHAIE DEDIKTIB NAN TAKS?
Wi, tout don ki bay Ayiti Grahn-Arcahaie se dediktib nan taks nan tout mezi lalwa pèmèt. Lè w fin fè don, w ap resevwa yon resi pou don pa imel pou dosye w ak rezon taks.
KOUMAN YO ITILIZE DON MWEN AN?
Nou pran angajman pou transparans ak efikasite nan sèvi ak don ou yo. Majorite lajan yo ale dirèkteman nan pwogram nou yo ann Ayiti, tankou sekou ijans, edikasyon, swen sante, ak pwojè devlopman kominotè. Yo mete yon ti pòsyon nan efò administratif ak pou ranmase lajan pou asire dirab ak efikasite òganizasyon nou an.
KOUMAN MWEN KA PATISIPE OSWA SÈVI KÒM VOLONTÈ AK AYITI GRAHN-ARCAHAIE?
Nou kontan tande ou enterese patisipe! Gen plizyè fason pou sipòte misyon nou, tankou volontè, ranmase lajan, ak vin yon defansè pou Ayiti. Pou plis enfòmasyon sou opòtinite volontè aktyèl yo oswa pou pwopoze yon inisyativ pou ranmase lajan, tanpri vizite sit entènèt nou an oswa kontakte nou dirèkteman nan:info@grahn-arcahaie .com.

Poze yon kesyon diferan

Antre nan misyon nou. Volontè, Don, Defansè. Kòmanse Jodi a.